bevictor伟德

ENGLISH 联系我们
文章内容
当前位置: 首页 >> 党建思政 >> 工会工作 >> 正文
关于bevictor伟德教职工活动中心春节假期期间暂停开放的通知
发布时间:2024年01月18日 10:45 点击数:

来源:校工会网站 https://xdgh.xmu.edu.cn/info/1042/13600.htm


全校教职工:

根据学:偻ㄖ,结合我校教职工活动中心实际情况,现就我校教职工活动中心春节假期期间暂停开放的有关事项通知如下:

116-28日、218-222日正常开放,29-217日暂停对外开放。

祝全校教职工春节快乐!

特此通知。

                                                  bevictor伟德工会

                                                 2024117


bevictor伟德【集团】股份有限公司
Top